© 2014 Kathy Goodell 
Phantasmagorique 14.  ink, acrylic and enamel on Yupo paper, 40"x26", 2015
<<  PREVIOUS    •   NEXT  >>