© 2014 Kathy Goodell 
<<  PREVIOUS    •   NEXT  >>
Cathexis  Copper, brass mesh 56” x 21” x 14” 1989