© 2014 Kathy Goodell 
<<  PREVIOUS    •   NEXT  >>
Prima   Copper 22” x 27” x 49” 1994